Falschzugeordnetes Zitat
„Halt mal kurz.“ (69) Friedrich Nietzsche (227)


Score: 48